Πελατολόγιο - Συνεργάτες
jp
images
bp-logo-1
dei
metka logo 101387305
terna

Αλουμίνιο

Ελλάδος 

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ

Ελαιουργικοί

Συνεταιρισμοί

Πυρηνελαιουργεία 

Παραγωγούς

Κρασιού από

ΟΛΗ την Ελλάδα

logoDark

aik

 

Ελευθέριος Βασ. Δημητριάδης Κιν. 6974 873325

Εργοστάσιο: Ασπρόπυργος Αττικής Τηλ. 210 5571418 Fax. 210 5576047

www.e-dimitriadis.gr    e-mail: dimitriadisel@yahoo.gr