ΑΝΑΤΟΥΜΠΩΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

Ελαιουργεία Μαγνησίας - Αλμυρός Βόλου

Κοπή του παλαού καθρέπτη και όλων των παλαιων τούμπων (200 τεμάχια)

Κατασκευή νέου Καθρέπτη στο εργοστάσιο μας, μεταφορά, μοντάρισμα και

κόλλημα του νέου καθρέπτη και των νέων τούμπων στον Λέβητα

Ελευθέριος Βασ. Δημητριάδης Κιν. 6974 873325

Εργοστάσιο: Ασπρόπυργος Αττικής Τηλ. 210 5571418 Fax. 210 5576047

www.e-dimitriadis.gr    e-mail: dimitriadisel@yahoo.gr