ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΚΥΚΛΩΝΕΣ.

Κατασκευή στο εργοστάσιο μας 2 Ανοξείδωτοι κυκλώνες, διάμετρος 1.200 mm Χ 7.000 mm ύψος 

και Κατασκευή 2 Ανοξείδωτοι κυκλώνες, διάμετρος 1.470 mm  Χ 3.550 mm  ύψος.

για την εταιρεία AGROINVEST στο Αχλάδι Φθιώτιδας.

 

 Κατασκευή στο εργοστάσιο μας 3 Ανοξείδωτοι Κυκλώνες διάμετρος 2.300mm  Χ 9.000 mm  ύψος, για το πυρηνελαιουργείο «Γιαννούλη» στο Ναύπλιο

Ελευθέριος Βασ. Δημητριάδης Κιν. 6974 873325

Εργοστάσιο: Ασπρόπυργος Αττικής Τηλ. 210 5571418 Fax. 210 5576047

www.e-dimitriadis.gr    e-mail: dimitriadisel@yahoo.gr